Lijevo ili ljevo?

Pravopis

Lijevo ili ljevo?

To je pitanje s kojim se mnogi govornici hrvatskog jezika susreću. Iako postoje pravila koja govore o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/, ima i iznimaka koje mogu zbuniti i najiskusnije govornike. U pravilu, ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/, kao u primjerima bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr.

Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/, kao u primjerima čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Međutim, postoje i iznimke. Primjerice, riječ rječnik se pravilno piše s /je/, iako većina stanovnika izgovara taj slog dugim glasom. Kod nekih riječi, poput bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni, govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/.

Također, postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/.

Razlika u slogu /ije/ ili /je/ često znači i razliku u značenju riječi. Primjerice, slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu). U ovom slučaju, prilog je naglašen dugosilaznim naglaskom i pravilno se u hrvatskom jeziku piše lijevo.

Pridjev i prilog lijevo pravilno se pišu u hrvatskom standardnom jeziku.

Također, pravilno se piše i lijeva, lijevi, lijevima, lijevih, lijevoga, lijevom. Imenica lijevak može značiti osobu koja se bolje služi lijevom rukom ili kuhinjsko i laboratorijsko pomagalo.

Ukratko, iako može biti zbunjujuće, pravilno pisanje glasovnih skupina /ije/ i /je/ u hrvatskom jeziku može se naučiti. Važno je pratiti pravila, ali i biti svjestan iznimaka i razlika u značenju koje mogu nastati zbog pisanja jedne ili druge glasovne skupine.