Koliko je sati u Americi – Američke vremenske zone

Zanimljivosti

Koliko je sati u Americi - Američke vremenske zone

Koliko je sati u Americi ovisi kojoj vremenskoj zoni pripada područje

Ako se pitamo koliko je sati u Americi moramo biti svjesni da se radi o jednoj od najvećih država svijeta koja se proteže kroz 8 vremenskih zona ako promatramo i otočja kao dio teritorija Sjedinjenih Američkih Država. S obzirom da SAD pripada Sjevernoj Americi kao kontinentu vremenske zone su podijeljene prema teritoriju koji obuhvaćaju.

Tako na primjer Hawaii nemaju istu vremensku zonu kao Aljaska, jer ako računamo u odnosu na vrijeme u Hrvatskoj u Hawaii-ma je jedanaest sati manje nego u Hrvatskoj dok je na Aljasci deset sati manje nego u Hrvatskoj. Slično je i sa Midway otočjem koje također pripada SAD kao državi, iako su blizu Hawaii-a računa se da imaju jedan sat manje nego Hawaii, dakle 11 sati manje nego u Hrvatskoj.

Kako bi se bolje razumjelo koliko je sati u Americi potrebno je poslužiti se svjetskom vremenskom kartom ili jednostavno web stranicama koje služe za izračun točnog lokalnog vremena za bilo koji grad u SAD.

Koliko je sati u Americi na istočnoj obali

Ukoliko vas zanima koliko je sati u Americi ako se radi o nekom gradu ili mjestu na istočnoj obali, trebate oduzeti šest sati za gradove poput New Yorka, Washingtona. Međutim, ako vas zanima Chicago koji je na samoj vremenskoj granici trebate oduzeti još jedna dodatni sat jer on pripada sljedećoj vremenskoj zoni.

Miami pripada istoj vremenskoj zoni kao i New York, dok Phoenix koji je smješten zapadnije pripada vremenskoj zoni za koju treba oduzeti jedan sat više nego za Chicago, dakle u Phoenixu je osam sati manje nego kod nas. Međutim, treba pripaziti jer se u Hrvatskoj tokom godine mijenja ljetno i zimsko računanje vremena gdje dolazi do pomicanja sata unazad ili unaprijed.

Svakako da biste bili sigurni ukoliko putujete ili imate neki video poziv bilo privatni ili službeni sa nekim iz Amerike najbolje je orijentirati se prema UTC/GMT zonu. Na taj način ćete biti sigurni koliko je sati u Americi ovisno o kojem gradu istočne ili srednje Amerike se radi.

Koliko je sati u Americi na zapadnoj obali

Kod zapadne obale situacija je malo kompliciranija jer zapadnu obalu ne predstavlja samo California, već i sva otočja koja pripadaju državi SAD kao što su Hawaii, Midway otočje. Također, zapadnom dijelu pripada i zapadno centralni dio SAD i gradovi kao što su na primjer Denver u kojem je osam sati manje nego u Hrvatskoj.

Ukoliko vas zanima koliko je sati u Americi u gradu u Los Angeles-u je devet sati manje nego kod nas, dok je na Hawaii-ma manje jedanaest sati. Aljaska pripada vremenskoj zoni u kojoj je deset sati manje u odnosu na Hrvatsku. Iako je Aljaska položenija zapadnije od Hawaii-a internacionalnom podjelom vremenskih zona i odlukom država ove dvije savezna države pripadaju različitim vremenskim zonama.

Svakako ukoliko putujete izuzetno vam je važno koliko je sati u Americi jer ćete putovati unazad vremenski i doći u zemlju otprilike u isto vrijeme kakvo vam je i bilo vrijeme polaska iz nekog europskog grada. Poznat je efekt JetLag koji se javlja prilikom prelaska preko nekoliko vremenskih zona gdje je tijelu i mozgu čovjeka potrebno neko vrijeme za prilagodbu.

Tagovi: