Kako sastaviti oporuku

Zanimljivosti

Kako sastaviti oporuku

Znate li da je valjana oporuka jača od zakona o nasljeđivanju, kako sastaviti oporuku

Ako želite da se vaši nasljednici godinama vuku po sudovima otimajući se za vašu imovinu nakon vaše smrti, napišite oporuku na vrijeme, ako se predomislite, uvijek je možete opozvati i napisati novu. Znate li da je valjana oporuka jača od zakona o nasljeđivanju, kako sastaviti oporuku, sastavite je tako da to bude pisani oblik vaše volje o raspodjeli vaše imovine nakon smrti. Ako nema oporuke, vašu imovinu nasljeđuju vaši zakoniti nasljednici po nasljednom redu, a to često posvađa cijele familije.

Kako sastaviti oporuku, možete to napraviti vlastoručno, ali neka bude detaljna i svakako unesite datum kada ste je napisali. Na ostavinskoj raspravi ovakva privatna oporuka se uzima kao pravovaljani dokument za raspodjelu nasljedstva. Oporuka mora poimence sadržavati nasljednike sa njihovim OIB-om, i morate navesti katastarske čestice i ostale detalja svega što pojedinom nasljedniku ostavljate. Oporuka može biti pisana štampanim ili pisanim rukopisom, ali potpis mora biti pisanim slovima i ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Oporuka sa svjedocima je također privatna oporuka, kako sastaviti oporuku

Štampanu oporuku izaberu osobe koje su prisebne ali iz nekog razloga su spriječene u vlastitom pisanju, ali takvu oporuku trebaju potpisati dva svjedoka i mora biti ovjerena. Oporuka sa svjedocima je također privatna oporuka, kako sastaviti oporuku, svjedoci moraju biti punoljetni i pismeni i ne smije im biti oduzeta radna sposobnost, a takvu oporuku također možete sastaviti i čuvati u kući ili je možete povjeriti odvjetniku ili pohraniti na sudu, poslije smrti ova oporuka se predaje javnom bilježniku koji vodi ostavinsku raspravu.

Kako sastaviti oporuku koja se pravno tretira kao javna oporuka. Javnu oporuku uvijek sastavlja općinski sudac, konzularno predstavništvo ako ste stranac ili u stranoj zemlji, a može ju sastaviti i ovjeriti i javni bilježnik. I ovu vrstu oporuke možete čuvati u kući, povjeriti je osobi od povjerenja, odvjetniku ili javnom bilježniku, o tome sami odlučujete. U svakom slučaju i javna oporuka treba biti dostavljena javnom bilježniku koji će voditi ostavinski postupak nakon smrti ostavitelja.

Što je usmena oporuka i kako sastaviti oporuku

U izvanrednim okolnostima se uzima u obzir i usmena oporuka izjavljena pred dva punoljetna i pismena svjedoka. Što je usmena oporuka i kako sastaviti oporuku, u izvanrednim okolnostima, poplava, potres, nesreća sa neizvjesnim ishodom, usmena izjava o raspodjeli nasljedstva data pred najmanje dva svjedoka je pravovaljana, no važenje usmene oporuke je zakonski ograničeno na 30 dana od prestanka izvanrednih okolnosti koje su i dovele do davanja ovakve usmene izjave o nasljeđivanju, tako se izbjegavaju zloupotrebe.

Postupak o nasljeđivanju vodi javni bilježnik i sam postupak se naziva ostavinski postupak. Ako ne znate kako sastaviti oporuku, napravite to kod javnog bilježnika koji će vas uputiti i pomoći vam, a tako napisanu oporuku odmah i ovjeriti i naravno, oporuku možete odmah i pohraniti u javno – bilježničkom uredu ako želite, tako je vaša posljednja volja o raspodjeli vaše imovine na sigurnom mjestu, jer oporuke čuvane u kući znaju i nestati, a često budu i falsificirane.

Tagovi: