Ako želite da se vaši nasljednici godinama vuku po sudovima otimajući se za vašu imovinu nakon vaše smrti, napišite oporuku na vrijeme, ako se predomislite, uvijek je možete opozvati i napisati novu.