Kada majka gubi skrbništvo nad djetetom

Zanimljivosti

Kada majka gubi skrbništvo nad djetetom

Kada majka gubi skrbništvo nad djetetom, kada dolazi do gubitka skrbništva

Kao što nam članak 91 Obiteljskog zakona govori, određeni roditelj ili skrbnik ima određenu odgovornosti i dužnost kao i pravo da se pobrine za zaštitu i dobrobit svojeg djeteta, i pomaže u ostvarenju djetetovih potreba i mogućnosti. Roditelj se u skladu s navedenim ne može odreći svojih prava na samu roditeljsku skrb, ali ju zato može izgubiti ako dođe do težeg kršenja zakona. Trenutak kada majka gubi skrbništvo nad djetetom je upravo trenutak kada majka počne zlouporabiti prava i svoje dužnosti kao roditelj prema svojem djetetu. Isto tako, trenutak kada majka gubi skrbništvo nad djetetom može biti i trenutak kada se žena odluči na rastavu od svojeg muža, i ako samo dijete prilikom rastave odluči da želi živjeti s ocem a ne majkom. Važno je naglasiti kako centar za socijalnu skrb također ima faktor utjecaja na odluku, kao i sami sud koji na kraju odlučuje kojem roditelju će dijete pripasti. Odluke se vrše tako da se pita dijete i vide sami uvjeti života kod majke kao i kod oca.

Kada majka gubi skrbništvo nad djetetom, zbog čega majka može izgubiti skrbništvo

Naveli smo gore u tekstu neke od glavnijih čimbenika i faktora koji pridonose tome da majka gubi skrbništvo. Ostali čimbenici utjecaja kada majka gubi skrbništvo nad djetetom mogu biti sljedeći: Nasilno ponašanje majke prema svome djetetu, točnije fizičko ili psihičko nasilje. Ovdje se ubraja: Težak fizički rad, dizanje ruke na dijete, tjeranje na neprimjereno društveno ponašanje, davanje djetetu alkohol ili drogu. Isto tako, kada majka gubi skrbništvo nad djetetom dolazi kada majka namjerno zanemaruje svoje dijete i njegove potrebe, primjerice ovdje se može kao primjer navesti ne dolaženje na roditeljske sastanke u školu, kao i ne omogućavanje osnovnih potrepština koje dijete treba. Majka gubi skrbništvo isto tako kada se svojevoljno odluči jednostavno napustiti svoje dijete. U ovakvim slučajevima majka gubi dodijeljeno skrbništvo nad djetetom i odlukom suda dijete tada pripada svom ocu ili drugom skrbniku kojeg su roditelji ili roditelj donijeli svojom odlukom. Ako majka poželi opet skrbništvo nad svojim djetetom, ona to može pokušati. Kako, donosimo vam u nastavku teksta.

Kada majka gubi skrbništvo nad djetetom, kako dobiti dijete natrag

Socijalna skrb može pokrenuti sami prijedlog za oduzimanje djeteta određenom skrbniku, ali ovaj prijedlog također može pokrenuti i drugi roditelj, državni odvjetnik za mladež ili samo dijete. Majka tako može dobiti svoje dijete natrag samo ako se ustanovi da ima odgovarajuće uvjete i da je sposobna za brigu o djetetu. Kada majka gubi skrbništvo nad djetetom to se događa iz gore navedenih uvjeta, iako je teško zamisliti da bi sud opet dodijelio dijete nekome tko je uradio navedene stvari, moguće je. Majka se tako mora dokazati pred centrom za socijalnu skrb, sudom i ocem djeteta ili nekim drugim skrbnikom da je ona promijenila svoj život, tj. mora ispunjavati sve uvjete koje je sami sud odredio. Kada majka gubi skrbništvo nad djetetom ona gubi sva roditeljska prava nad svojim djetetom. U slučaju da majka ne ispunjava sve uvjete koji su postavljeni sa strane suda, tada se dogovara druženje s djetetom u vremenu kada djetetovom skrbniku to odgovara.

Tagovi: