Gradski ili gratski?

Pravopis

Gradski ili gratski?

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev gradski, koji označava nešto što se odnosi na grad ili gradsko područje. Ovdje je važno da se ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti, što je jedna od glasovnih promjena u hrvatskom jeziku. Ta promjena se javlja kada se dva suglasnika nalaze jedan pored drugoga, a različiti su po zvučnosti. Prvi suglasnik se tada zamjenjuje svojim zvučnim ili bezvučnim parnjakom.

Međutim, postoje iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, kao što su neke strane riječi ili nazivi.

U takvim slučajevima se riječi pišu onako kako se izgovaraju, bez promjene suglasnika.

Primjerice, pravilno se piše brodski, predsjednik, podstanar i sudstvo, ali i gradski, gradskog(a), gradskom, gradskih, gradskim(a) – bez promjene suglasnika. To znači da je ispravno reći gradski stan, gradski muzej, gradski zidovi, gradski život i slično.

U tvorbi pridjeva ne provodi se nijedna glasovna promjena, pa se tako nastaju i drugi pridjevi za gradove ili gradsku okolinu, kao što su primjerice riječi splitski, zagrebački, dubrovački, osječki, riječki i slično.

Ukratko, pravilno se piše gradski, što je u skladu s pravilima hrvatskog standardnog jezika. Važno je obratiti pozornost na to da se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti. Ovaj pridjev se često koristi u različitim kontekstima, kada se želi naglasiti da se nešto odnosi na grad ili gradsku okolinu, te da je povezano s urbanim životom i gradskom kulturom.