Gostovati će ili gostovat će ili gostovaće?

Pravopis

Gostovati će ili gostovat će ili gostovaće?

U hrvatskom jeziku, kada želimo izraziti radnju koja će se dogoditi u budućnosti, koristimo futur I. Futur I tvorimo od nenaglašenih oblika prezenta pomoćnog glagola “htjeti” (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i infinitiva glagola. Kada se u rečenici infinitiv koji završava na -ti nalazi ispred pomoćnog glagola, završno “i” se ne piše, primjerice: “pjevat ću”, “radit ćeš”, “gledat ćemo”.

Stoga je ispravno napisati “gostovat će” umjesto “gostovati će” ili “gostovaće”.

S druge strane, kada pomoćni glagol dolazi ispred infinitiva, završno “i” ostaje. Dakle, ispravno je reći: “Ministar će večeras gostovati u veoma popularnoj radijskoj emisiji”.

Iako se često događa da se pravila pisanja futura I krivo primjenjuju, važno je paziti na to kako se glagol piše kako bi se izbjegle gramatičke pogreške i jasnije izrazilo značenje rečenice. Stoga, slijedimo pravila hrvatskog jezika i pišimo “gostovat će” umjesto drugih varijanti.