Djelotvorno ili dijelotvorno?

Pravopis

Djelotvorno ili dijelotvorno?

Djelotvorno je pravilno pisanje riječi koja označava da se nešto radi na efikasan i djelotvoran način. Ova riječ nastala je kao složenica dviju riječi, djelo i tvoriti, te je naglasak na prvom slogu kratkosilazan.

Dakle, nepravilno je pisati dijelotvorno, kako se često može čuti ili pročitati.

Djelotvorno se može koristiti kao prilog, ali i kao pridjev (djelotvoran, djelotvorna, djelotvornost) te se često koristi u poslovnom svijetu. Kada je nešto djelotvorno, to znači da je učinkovito, korisno i da donosi željeni rezultat.

Primjeri upotrebe ove riječi u rečenicama su:

– Njihova marketinška strategija je bila djelotvorna i donijela je povećanje prodaje.
– Odabrali smo djelotvoran način rješavanja problema i uspješno ga riješili.
– Ako želite postići uspjeh u karijeri, morate raditi djelotvorno i biti strpljivi.

U svakodnevnom govoru često se koristi i sinonim ove riječi – učinkovito.

Međutim, važno je imati na umu da ove riječi nisu potpuno sinonimne i da se ne mogu uvijek zamjenjivati. Djelotvorno se odnosi na nešto što je efikasno i korisno u postizanju cilja, dok se učinkovito odnosi na nešto što je sposobno postići željeni rezultat.

Zaključno, pravilno pisanje ove riječi je djelotvorno, a njezino značenje se odnosi na sposobnost nečega da bude efikasno i korisno u postizanju cilja. U poslovnom svijetu, djelotvornost se cijeni kao važna karakteristika za uspješnost i postizanje željenih rezultata.