Čeh ili Ćeh?

Pravopis

Čeh ili Ćeh?

Pisanje između glasova /č/ i /ć/ u hrvatskom jeziku često može biti problematično. Mnogi se pitaju kako pravilno pisati riječi koje sadrže ova dva glasa. Jedna od takvih riječi je i imenica ženskog roda kojom se označava stanovnika Češke. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom, što dodatno komplicira situaciju.

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Čeh, Čeha, Čehu… Ovo je pravopisno pravilo koje važi za hrvatski jezik i koje se primjenjuje u svim slučajevima kada se koristi riječ Čeh.

Međutim, postoji i drugačije mišljenje koje se često može čuti.

Naime, neki ljudi tvrde da je pravilno pisati Ćeh, s obzirom na to da se u samoj Češkoj glas /č/ izgovara kao /ć/. Međutim, to nije pravilno pisanje u hrvatskom jeziku i može dovesti do nesporazuma i pogrešnog tumačenja.

Stoga, za sve koji se pitaju kako pravilno pisati riječ Čeh, odgovor je – Čeh. Ukoliko se želi odgovarajuće napisati prezime neke osobe koja potiče iz Češke, također se piše s glasom /č/ – primjerice, Černý ili Červenka.

Ukratko, iako postoji mišljenje da se riječ Čeh može pisati i sa glasom /ć/, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sa glasom /č/. To je pravopisno pravilo koje se primjenjuje u svim slučajevima kada se koristi riječ Čeh. Važno je slijediti pravila jezične norme kako bi se izbjegle eventualne nejasnoće i pogrešna tumačenja.