Besprijekoran ili besprjekoran?

Pravopis

Besprijekoran ili besprjekoran?

Pitanje je koje mnogi govornici hrvatskog jezika postavljaju kada pišu ove dvije varijante pravopisa. U hrvatskom jeziku postoje dvojbe oko pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/. Postoje pravila koja kažu da se /ije/ piše kod dugih slogova, dok se /je/ piše kod kratkih slogova. Međutim, postoje iznimke koje zahtijevaju drugačije pisanje.

Kod riječi kao što su bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i druge koje imaju dugi izgovor, pravilno je pisati glasovnu skupinu /ije/. Kod riječi poput čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i drugih koji imaju kratki izgovor, pravilno je pisati glasovnu skupinu /je/.

Međutim, postoje iznimke poput riječi rječnik koja ima dugi izgovor, ali se pravilno piše s /je/.

Postoje i riječi koje imaju i dugi i kratki izgovor, ali se pravilno pišu s glasovnom skupinom /je/. Primjeri su bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni. Također, postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova koji se tradicionalno piše s dugim slogom /ije/.

Kod pridjeva besprijekoran, naglasak je na dugom izgovoru sloga, što znači da se pravilno piše besprijekoran. Ovo se odnosi na sve oblike ovog pridjeva, poput besprijekorni, besprijekorno, besprijekorna, besprijekornog, besprijekornih, besprijekornoj.

Primjeri upotrebe ovog pridjeva su: On je bio zaista besprijekoran muškarac – dobar, zgodan, imućan, pristojan i ljubazan; Kolač je bio besprijekoran, bolji nisam probala; Bez pretjerivanja, ovo je besprijekoran desert, bolje od ičega što sam kušala.

U zaključku, pravilno se piše besprijekoran u hrvatskom standardnom jeziku. Vjerojatno će i dalje postojati dvojbe oko pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/ za neke riječi, ali pravila postoje i važno je slijediti ih kako bi se pravilno pisao hrvatski jezik.