Bespredmetan ili bezpredmetan?

Pravopis

Bespredmetan ili bezpredmetan?

Pridjev bespredmetan ili bezpredmetan je pravilno pisati kao bespredmetan. Ova riječ označava ono što je neutemeljeno, bezrazložno ili nepotrebno.

Međutim, postoji određena glasovna promjena koja se događa u tvorbi pridjeva koji sadrže prefiks bez. To je jednačenje suglasnika po zvučnosti, koje se odnosi na zamjenu prvog suglasnika sa svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom, ako se pored njega nalazi drugi suglasnik različit po zvučnosti. Iako postoje iznimke u kojima se ova promjena ne provodi, u slučaju riječi bespredmetan glasovna promjena se dogodila i pravilno je pisati bespredmetan.

Primjeri u kojima je ovaj pridjev ispravno upotrijebljen su: “Sad je bespredmetno o tome razgovarati”, “Smatrala je bespredmetnim ulaziti u takvu raspravu s ljudima koje je držala ispod svoje razine”, “U našoj se kući odvijala još jedna bespredmetna svađa u kojoj nisam više imala snage sudjelovati”, “Bespredmetno je o tome govoriti pa ću radije ovaj put ostati suzdržana”.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev bespredmetan, a u tvorbi pridjeva koji sadrže prefiks bez provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti.