Značenje i porijeklo prezimena KEPIĆ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KEPIĆ

Prezime KEPIĆ jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a pojavljuje se i u drugim zemljama, poput Srbije i Bosne i Hercegovine. Prezime KEPIĆ potječe od osobnog imena KEPA, koje je u prošlosti bilo često u upotrebi. Prezime KEPIĆ nastalo je od nadimka KEPIĆ, koji je bio u upotrebi za osobe koje su se isticali po tome što su nosili kapu ili šešir.

Prema nekim izvorima, prezime KEPIĆ je nastalo u Dalmaciji, a potom se proširilo i na ostale dijelove Hrvatske.

U Dalmaciji se prezime KEPIĆ povezuje s gradom Šibenikom, gdje je bilo nekoliko obitelji s tim prezimenom. Također, postoje i obitelji KEPIĆ u drugim dijelovima Dalmacije, poput Splita i Trogira.

Prezime KEPIĆ može se naći u različitim oblicima, poput KEPIČIĆ, KEPIĆEVIĆ i slično. To ukazuje na to da je prezime KEPIĆ nastalo od nadimka, a ne od nekog drugog imena ili zanimanja.

U Hrvatskoj postoje brojne obitelji s prezimenom KEPIĆ, a neke od njih su ostavile svoj trag u povijesti.

Tako se primjerice spominje Ivan Kepić, hrvatski književnik i prevoditelj, koji je živio u 19. stoljeću. Također, postoje i obitelji KEPIĆ koje su se bavile trgovinom i zanatstvom te su bile poznate u svojim gradovima.

U današnje vrijeme prezime KEPIĆ i dalje je često u upotrebi, a nositelji tog prezimena nalaze se u različitim dijelovima Hrvatske i svijeta.

Zanimljivo je da se prezime KEPIĆ pojavljuje i u drugim zemljama, poput Srbije i Bosne i Hercegovine, što ukazuje na to da se ljudi s tim prezimenom nekad davno raseljavali i širili po cijeloj regiji.

Ukratko, prezime KEPIĆ potječe od nadimka koji je bio u upotrebi za osobe koje su nosile kapu ili šešir. Prezime se pojavljuje u različitim oblicima i proširilo se po cijeloj regiji. Danas se prezime KEPIĆ i dalje često koristi, a nositelji tog prezimena nalaze se u različitim dijelovima Hrvatske i svijeta.