Tko ne može biti svjedok na sudu

Zanimljivosti

Tko ne može biti svjedok na sudu

Tko se ne može ispitati kao svjedok na sudu?

Svjedok ili svjedokinja je fizička osoba, koja je različita od okrivljenika, za koju postoji vjerojatnost da ima saznanje i da može dati iskaz o kaznenom dijelu, počinitelju te drugim važnim okolnostima koji su važni za slučaj. Svjedok ili svjedokinja ima dužnost odazivanja na sud, te dužnost dolaska i davanja iskaza. Prilikom iskazivanja, sudu je bitno da svjedok ili svjedokinja govori istinu. U slučaju da se dokaže laž sa strane iskaza od svjedoka ili svjedokinje, tada sud može odrediti sankcije.

Koje su dužnosti svjedoka? Odazvati se na svjedočenje, dati iskaz, iskazivati istinu. Svaki svjedok ima pravo na ostvarivanje naknade za putne troškove radi dolaska na svjedočenje. Tko se ne može ispitati kao svjedok na sudu? Osoba koja bi mogla svojim iskazom povrijediti zakon ustanovljene obveze čuvanja tajnosti podataka, dok tijelo koje je nadležno ne oslobodi svjedoka te obveze. Osoba koja je branitelj okrivljenika, osim ako okrivljenik ne izrazi želju ili ne zahtijeva suprotno. Osoba koja je vjerski ispovjednik. Svjedok na sudu je dužan postupati prema pravilima suda.

Da li svjedok na sudu može dati izjavu koja se tretira kao dokaz?

Često se postavlja pitanje za što se koriste izjave svjedoka na sudu? Svjedok na sudu može dati izjavu koja će se kasnije koristiti kao dokaz u raznim vrstama postupaka, uključujući one krivične, upravne, građanske i ostale postupke. Izjave se uzimaju onda kada se svjedok pojavi na sudu ili drugoj državnoj instituciji i kada se utvrde činjenice koje su povezane s određenim događajem. Kod krivičnih postupaka, izjava svjedoka se koristi kao dokaz u vezi s određenim tvrdnjama kao i zahtjevima stranaka u postupku kako bi se utvrdilo koja strana je u pravu a koja ne.

U radnim postupcima, izjava svjedoka se koristi kao dokaz u vezi s tvrdnjama ili zahtjevima poslodavca/radnika kako bi se utvrdile obveze određene u radnom odnosu. Sud ili druga državna institucija koja će biti odgovorna za vođenje postupaka uzet će u obzir i druge moguće dokaze uz izjavu, a ovi dokazi su često pisani dokumenti ili stručna mišljenja. Svjedok na sudu može dati vrijedan dokaz za istragu, no potrebno je znati kako sama izjava često nije dovoljno vjerodostojni dokaz za donošenje odluke, točnije, ovo ovisi o okolnostima date izjave i vjerodostojnosti svjedoka.

Što svjedok na sudu mora znati prije svjedočenja?

Osoba koja će biti svjedok na sudu mora biti svjesna procesa ispitivanja. Kako će se svjedok ispitivati na sudu? Strana koja je pozvala određenog svjedoka (tužilaštvo ili obrana) započinje ispitivanje s postavljanjem pitanja o svjedoku, riječ je o “glavnom ispitivanju”. Kada tužilaštvo/obrana završe s glavnim oblikom ispitivanja, svjedoka će ispitati i druga strana. Navedeno se zove “unakrsno ispitivanje” kako bi se utvrdile određene činjenice. Nakon navedenog, strana koja je pozvala svjedoka na svjedočenje može istom svjedoku postaviti i dodatna pitanja koja se nadovezuju na unakrsno ispitivanje.

Ovo je treća stavka u ispitivanju i zove se “dodatno ispitivanje”. Prema Pravilniku o postupku te dokazima, sud može u svakom trenutku svjedočenja svjedoku postaviti pitanje. Što svjedok na sudu mora znati prije svjedočenja? Svaki svjedok trebao bi se ponašati pristojno i govoriti istinu. Svjedok se može isto tako proglasiti krivim za nepoštovanje suda ako se utvrdi nepoštovanje ili laž. Svjedok ne smije biti neposlušan, ne smije ne odgovarati na postavljena pitanja, ne smije kriti informacije i ne smije lagati. Ukoliko se dokaže da svjedok radi nešto od navedenog, on može biti kažnjen s novčanom kaznom do 100.000 eura ili dobiti kaznu zatvora do 7 godina.

Tagovi: