Presbiopija – uzrok, simptomi, liječenje

Presbiopija – uzrok, simptomi, liječenje

Presbiopija je gubljenje vida na blizinu zbog starosti. Presbiopija se još naziva i staračka dalekovidnost. Može se opisati i kao gubitak vještine fokusiranja koja je u ranijoj dobi skroz normalne fun

Sljepoća – uzrok, simptomi, liječenje

Sljepoća – uzrok, simptomi, liječenje

Naših pet osjetila pomaže nam u raspoznavanju svijeta oko sebe, kao i interakciji s njime samim. Od tih pet osjetila, osjetilo vida svakako je najbitnije jer se na njega najviše oslanjamo. Sljepoća je

Patološki nistagmus – uzrok, simptomi, liječenje

Patološki nistagmus – uzrok, simptomi, liječenje

Bolesti očiju danas su znatno češće nego su nekoć bile. Medicina je nevjerojatno puno napredovala pa se razni problemi sa očima mogu srediti ili tretirati ali isto tako se ima i više očnih problema. D

Retinoshiza – uzrok, simptomi, liječenje

Retinoshiza – uzrok, simptomi, liječenje

Retinoshiza je stanje u kojem dolazi do odvajanja slojeva mrežnice oka. Mrežnica je tkivo koje se nalazi s unutrašnje stražnje strane oka koje mijenja svjetlost koje je ušlo u oke u električne signale

Retinopatija – uzrok, simptomi, liječenje

Retinopatija – uzrok, simptomi, liječenje

Retinopatija je jedno od najčešćih bolesti oka koja se pojavljuje kod osoba koje imaju dijabetes jedno duže vrijeme. Ukoliko se dijabetička retinopatija ne krene liječiti na vrijeme, može se povećati

Refrakcijska greška – uzrok, simptomi, liječenje

Refrakcijska greška – uzrok, simptomi, liječenje

Refrakcijska greška ili greška loma se može opisati kao greška pri fokusiranju svjetlosti, riječ je o posljedici koja nastaje radi smanjene vidne oštrine. Refrakcijska greška se kategorizira na sferič

Iritis – uzrok, simptomi, liječenje

Iritis – uzrok, simptomi, liječenje

Iritis je upala šarenice. Šarenica je dio oka koji je obojen i oko zjenice. Iritis će najčešće pogoditi samo jedno oko, a u rijetkim slučajevima će pogoditi i oba oka.
Faktori rizika koji vrlo lako m

Choroideremia – uzrok, simptomi, liječenje

Choroideremia – uzrok, simptomi, liječenje

Choroideremia je stanje progresivnog gubitka vida.
Choroideremia najčešće pogađa muškarce te je bolest koja se nasljeđuje. To je gen koji se nalazi na kromosomu X te su žene veliki nosioci bolesti po

Glaukom – uzrok, simptomi, liječenje

Glaukom – uzrok, simptomi, liječenje

Vid je jedan od glavnih načina na koji doživljavamo svijet oko sebe. Naše oči omogućuju nam da percipiramo svoju okolinu dok je mozak taj koji protumači signale koje mu oči šalju i stvara nam sliku ko