Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima se sastoji od dva vidljiva dijela, općeg i posebnog i u sebi sadrži 9 glava i ima ukupno 1165 članaka. Opći dio je orijentiran na osnove samih obveznih osnova i kao takav je

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila primjer

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila primjer

Ako želite kupiti novi auto, taj pravni posao nužno podrazumijeva sklapanje ugovora o kupoprodaji motornog vozila. Postoji ugovorna forma u kojoj se takav ugovor sklapa. U suštini, trebaju biti zadovo

Tko može biti predstavnik stanara

Tko može biti predstavnik stanara

Danas je sve manji broj ljudi koji odlučuju ostati živjeti na selu, a sve više ljudi gravitira gradskom životu. Često se ljudi barem privremeno presele u grad radi školovanja no kako grad uglavnom nud

Leasing bez kreditne sposobnosti

Leasing bez kreditne sposobnosti

Leasing dolazi od engleske riječi “lease” što više manje znači najam, a pojam leasinga se u Hrvatskoj javlja tek u 90ima kada se odmah i brzo počinje širiti. Leasing bez kreditne sposobnosti ne možemo