Tko može biti predstavnik stanara

Zanimljivosti

Tko može biti predstavnik stanara

Tko može biti predstavnik stanara i zašto je potreban

Danas je sve manji broj ljudi koji odlučuju ostati živjeti na selu, a sve više ljudi gravitira gradskom životu. Često se ljudi barem privremeno presele u grad radi školovanja no kako grad uglavnom nudi više mogućnosti za zaposlenje, mnogi odluče tamo i ostati. Život u gradu uvelike se razlikuje od života na selu, a jedna od značajnijih razlika je život u stanu umjesto u kući. Kuće naravno postoje i u gradovima no zgrade sa stanovima su u daleko većem broju te su radi cijene pristupačnije većem broju ljudi.

Bitna razlika između stana i kuće je to da u stanu imate svoj vlastiti prostor ali isto tako je i dio zgrade namijenjen zajedničkom korištenju i brizi. Kako bi upravljanje zgradom bilo čim efikasnije, dobro je znati tko može biti predstavnik stanara jer je ovo bitna osoba za sve sustanare. U ovome tekstu objasnit ćemo tko može biti predstavnik stanara i kakve su mu sve odgovornosti i funkcije.

Tko može biti predstavnik stanara i kako se bira

Kako bi saznali tko može biti predstavnik stanara, bitno je znati koje su obveze stanara, odnosno suvlasnika zgrade. Suvlasnici zgrade dužni su potpisati međuvlasnički ugovor s kojim se određuju međusobni odnosi i način na koji će se upravljati zgradom. Ovaj ugovor mogu potpisati samo suvlasnici koji imaju udio vlasništva od 50% ili više na posebne dijelove u nekretnini, a isti se tada primjenjuje na sve ostale suvlasnike. Svaka stambena zgrada mora imati određenog upravitelja zgrade koji svoja zaduženja obavlja u dogovoru sa suvlasnicima.

Dužnosti koje upravitelj ima uključuje održavanje i popravak zgrade iz zajedničke pričuve te pravno predstavljanje ostalih suvlasnika u legalnim sporovima koji se tiču upravljanja zgrade. Kako bi se olakšala komunikacija između stanara i upravitelja, potrebno je izabrati predstavnika stanara koji služi kao spona među njima. Ako vas zanima tko može biti predstavnik stanara, odgovor je da to može biti bilo koji suvlasnik koji je dobio preko 50% glasova drugih suvlasnika.

Tko može biti predstavnik stanara i koje su mu dužnosti

Predstavnik stanara može biti samo suvlasnik koji je skupio dovoljan broj glasova kako bi mu se dodijelila takva funkcija. Ako u zgradi postoji situacija da nitko ne želi biti predstavnik, moguće je dogovoriti privremenog predstavnika koji bi dužnost obavljao po mjesec dana pa bi se ista nakon toga prebacila na nekog drugog.

Moguće je također dogovoriti da jedna zgrada ima više predstavnika. To može olakšati cjelokupni posao ako se radi o zgradi sa velikim brojem stanara. Naravno, uz takvu poziciju dolaze i određene obaveze. Sada kada znate tko može biti predstavnik stanara dobro je znati da se tu radi o osobi koja pazi da se održava kućni red, vodi brigu o stanju zgrade i prijavljuje kvarove i nužne popravke upravitelju. Tko može biti predstavnik stanara također na godišnjoj razini podnosi pisani izvještaj o svom radu koji ide svim suvlasnicima. Ako je tako određeno međuvlasničkim ugovorom, predstavnik može dobivati i novčanu naknadu za posao koji je obavio oko zgrade.

Tagovi: