Danas je sve manji broj ljudi koji odlučuju ostati živjeti na selu, a sve više ljudi gravitira gradskom životu. Često se ljudi barem privremeno presele u grad radi školovanja no kako grad uglavnom nud