Ljepota i zdravlje

Da li je psihoza izlječiva

Duševne bolesti pogađaju oboljele osobe i osobe s kojima žive, djeluju na čitavu obitelj, umanjuju i otežavaju socijalno-društveno funkcioniranja i radnu sposobnost. Psihoza je teška duševna bolest, a

Ljepota i zdravlje

Solian - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Solian pripada skupini lijekova koji se nazivaju antipsihotici. Koristi se za liječenje psihotičnih poremećaja, poput shizofrenije. Shizofrenija je stanje u kojem osoba može vidjeti ili čuti stvari ko

Ljepota i zdravlje

Latuda - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Latuda je lijek koji se koristi za liječenje različitih mentalnih poremećaja, uključujući shizofreniju i bipolarni poremećaj. Aktivni sastojak u tabletama je lurazidon, atipični antipsihotik koji djel

Ljepota i zdravlje

Vaira-v - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Vaira-v je antipsihotik koji djeluje na središnji živčani sustav. Koristi se za liječenje mentalnih poremećaja kao što su psihoze, shizofrenija i bipolarni poremećaj. Kao i drugi antipsi

Ljepota i zdravlje

Zeldox - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Zeldox je lijek iz klase atipičnih antipsihotika koji se koristi u liječenju niza poremećaja kao što su: shizofrenija, bipolarni poremećaj i druge psihijatrijske bolesti. U usporedbi s drugim neurolep

Ljepota i zdravlje

Xeplion - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Xeplion se koristi kao terapija održavanja za simptome shizofrenije u odraslih bolesnika liječenih paliperidonom ili risperidonom. Shizofrenija je bolest sa simptomima koji se manifestiraju kao odsutn

Ljepota i zdravlje

Vaira - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Vaira pripada skupini antipsihotika koji sadrže djelatnu tvar olanzapin i djeluju na središnji živčani sustav. Koristi se za liječenje sljedećih stanja: shizofrenija, psihoza i služi za prevenciju man

Ljepota i zdravlje

Torendo - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Risperidon je glavni aktivni sastojak u ovom lijeku čije djelovanje pomaže kod shizofrenije, Alzheimerove bolesti, demencije, protiv agresivnosti, maničnog ponašanja (bipolarni poremećaj), te ostali v

Ljepota i zdravlje

Rispolept - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Primarno ovaj antipsihotik se koristi za ublažavanje simptoma bolesti i za sprječavanje njihovog povratka. Rispolept je antipsihotik za kratkotrajno liječenje, do šest tjedana kod shizofrenije, manije