Znanost

Kako je nastao Veliki kanjon - Grand Canyon

Grand Canyon ili Veliki kanjon svakako je jedan od najimpresivnijih svjetskih čuda prirode. Kako je nastao? Veliki kanjon nastao je uz pomoć raznih geoloških procesa koji su započeli još u doba dok je

Znanost

Kako nastaju rijeke

Rijeka je prirodni tok vode koji teče od izvora do ušća. To je vodeni tok koji se obično formira kada se više manjih potoka ili tokova sliva zajedno. Rijeke mogu biti različitih veličina, od malih pot

Znanost

Kako nastaju virovi

Vir ili isto tako vrtlog opisuje se kao kružno kretanje vode koja će se pojaviti u određenim dijelovima vodenih bazena ili tokova radi spajanja dvaju struja. Do navedenog dolazi prilikom toka vode uz

Sponzorirano

Herbalife Rijeka

Herbalife Rijeka se u Rijeci može pronaći na više načina. Jedan od načina je preko neovisnih distributera do kojih možete doći putem web upitnika koji će vas tražiti lokaciju te vaš broj telefona kako

Zanimljivosti

Gdje izvire Dunav

Dunav kao rijeka je ime dobila po najpoznatijem bečkom valceru. Ona je najduža rijeka u Europskoj uniji, ali ne i na kontinentu, najduža rijeka u Europi je Volga. Na obalama Dunava leže četiri glavna