Koliko treba da banka odobri kredit

Koliko treba da banka odobri kredit

Danas nas ponude za kredite okružuju na sve strane. Promjene u financijskim potrebama građana dovele su do pojave raznovrsnih kredita za bilo kakve životne potrebe i situacije. Veliki izbor može biti

Osobni stečaj

Osobni stečaj

Osobni stečaj termin je koji se odnosi na građane koji su se silom prilika našli u situaciji u kojoj više nisu financijski sposobni pokrivati svoja dugovanja. Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo

Podizanje novca sa zaštićenog računa

Podizanje novca sa zaštićenog računa

Pojam zaštićenog računa podrazumijeva poseban račun, s posebnim brojem koji se posebno otvara. Taj račun služi kako bi osobe pod teretom ovrhe i dalje imale pristup svojim financijama, odnosno dijelu

Kako izgleda porezna kartica

Kako izgleda porezna kartica

Poreznu karticu ili obrazac PK ima svaki građanin Republike Hrvatske s mjesečnim primanjima, a kartica sadrži sve podatke o osobnim odbicima, odnosno dijelu dohotka koji ne ulazi u sustav poreza radi