Ljepota i zdravlje

Kako su međusobno povezani organi u ljudskom tijelu

Organi su osnovne strukture u tijelu organizama, uključujući ljude, životinje, biljke i mikroorganizme, koje obavljaju specifične funkcije i zajedno doprinose održavanju života. Oni su obično sastavlj

Zanimljivosti

Kako su građena živa bića

Živa bića su organizmi koji predstavljaju život bez obzira u kojem obliku su nastala i tokom povijesti se razvijala. Živa bića se razlikuju od neživih jer rastu, razvijaju se, hrane i umiru. Živi orga

Ljepota i zdravlje

Kako nastaje i kad počinjemo osjećati glad

Glad je biološki i fiziološki osjećaj koji se javlja kada tijelo osjeća potrebu za hranom kako bi održalo svoje normalno funkcioniranje, a to je osnovni biološki signal koji ukazuje da tijelu nedostaj

Ljepota i zdravlje

Kako morska hrana djeluje na ljudski organizam

Morska hrana ili morski plodovi su bilo kakav oblik morskog života koji ljudi smatraju oblikom hrane. Odnosi se na hranu koja potječe iz mora, a uključuje razne vrste riba, rakove, škampe, školjke, da

Ljepota i zdravlje

Što je živčana stanica

Živčana stanica, odnosno neuron je osnovna funkcionalna jedinica živčanog sustava. Živčana stanica je stanica koja prima, obrađuje i prenosi informacije u obliku električnih i kemijskih signala. Živča