Što je kemoterapija – najčešće nuspojave

Što je kemoterapija – najčešće nuspojave

Kemoterapija je naziv za metodu liječenja malignih bolesti koji se bazira na davanju citostatika odnosno antitumorskih lijekova, a to su kemijski sredstava s kojima se mogu liječiti tumori i rak. Kemo

Kako nastaje tumor

Kako nastaje tumor

Kada god se spomene riječ tumor, odmah se misli na najgore, odmah se misli da je to rak (cancer) i odmah se ljudi uspaniče, a niti je to samo jedna bolest, niti su svi tumori isti, zato jedino onkolog