Zanimljivosti

Padova što vidjeti

Padova je grad smješten u sjevernoj Italiji, u regiji Veneto. To je jedan od najvažnijih kulturnih, ekonomskih i obrazovnih centara u zemlji. Grad ima dugu povijest koja seže u antičko doba, a danas j

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PIETRI

Prezime PIETRI ima duboko korijenje u talijanskom jeziku i nosi sa sobom značenje i religioznu konotaciju. Ovo prezime potječe od talijanskog imena Pietro, koje je ekvivalent engleskom imenu Peter. Pi

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LUCCHETTO

Prezime LUCCHETTO ima zanimljivo značenje i duboke veze s talijanskim jezikom i kulturom. Ovo prezime potječe iz Italije, točnije iz regije Veneto, koja se nalazi na sjeveroistoku zemlje. Značenje pre

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TALIJANAC

Značenje prezimena Talijanac: Povezanost s talijanskim podrijetlom i nacionalnim identitetomPrezimena su važan dio našeg identiteta i često nam pružaju uvid u naše korijene i podrijetlo. Prezime Tal

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GUERIERI

Prezime Guerieri potječe iz Italije, a njegovo značenje ima veze s vojnom terminologijom. Na talijanskom jeziku, riječ "guerriero" znači ratnik ili borac, što sugerira da su ljudi s ovim prezimenom mo

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SCROBOGNA

Prezime Scrobogna jedno je od rijetkih prezimena koje se ne može pronaći u standardnim rječnicima prezimena. Međutim, to ne znači da nema značenja i porijekla. Prezime Scrobogna je talijanskog podrije

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ITALO

Prezime ITALO jedno je od prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj. Iako se ne pojavljuje često, ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo. Riječ ITALO dolazi od talijanske riječi "italiano",

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TARTICCHIO

Prezime TARTICCHIO ima svoje korijene u Italiji, a točnije u pokrajini Umbriji. Zanimljivo je da se ovo prezime ne nalazi u vrhu najčešćih talijanskih prezimena, već je prilično rijetko.Značenje pr

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TOFFETTI

Prezime TOFFETTI vuče korijene iz Italije, a točnije iz sjeverne regije Lombardije, koja je poznata po proizvodnji svjetski poznatog sira Parmezana. Ime TOFFETTI potječe od talijanske riječi "toffo",

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DELLAVIA

Prezimena nam daju identitet i povezuju nas s našim precima. Jedno od prezimena koje se često nalazi u Italiji, ali i u drugim zemljama svijeta, je DELLAVIA. U ovom članku saznat ćete sve što trebate