Humani papiloma virus, češće poznat i kao HPV je jedan od najpoznatijih spolno prenosivih bolesti u modernom društvu. Postoji preko 100 tipova HPV-a, a otprilike 30 tipova se prenosi spolnim putem. Ve