Ljepota i zdravlje

Što je anoksija

Naravno da je potpun nedostatak kisika uvijek potencijalno smrtonosan, no ovisno o uzroku i brzoj intervenciji to se može spriječiti. Anoksija je djelomičan ili potpun nedostatak kisika u tijelu ili n

Ljepota i zdravlje

Talasemije - uzrok, simptomi, liječenje

Bolest talasemije predstavlja krvni poremećaj nasljednog faktora kod kojeg postoji manjak hemoglobina i crvenih krvnih stanica. Hemoglobin je sastav crvenih krvnih stanica koji je potreban za prijenos

Ljepota i zdravlje

Methemoglobinemija - uzrok, simptomi, liječenje

Methemoglobinemija je poremećaj u kojem je hemoglobin u oksidiranom obliku te zbog toga nije u mogućnosti vezati kisik. Methemoglobinemija se može opisati i kao oscilacija količine methemoglobina i he

Ljepota i zdravlje

Talasemija - uzrok, simptomi, liječenje

Talasemija je nasljedni genetski poremećaj koji se prenosi s roditelja na djecu. Riječ dolazi od kombinacije grčkih izraza thalassa što znači more i emas krv. Ova kombinacija riječi opisuje bolest krv

Ljepota i zdravlje

Cijanoza - uzrok, simptomi i liječenje

Cijanoza se pojavljuje kada nema dovoljno kisika u krvi. Zasićenost krvi kisikom je od iznimne važnosti jer tako do svih organa dolazi krvi. Prijenosnik kisika je hemoglobin, a to je protein koji stan