Pravilan unos vitamina od velike je važnosti za ispravno funkcioniranje tijela. Stoga u svakom trenutku moramo paziti da nam je prehrana u uravnotežena, te eventualno po potrebi suplementirati prehran