Financiranje iz eu fondova

Financiranje iz eu fondova

Financiranje iz EU fondova je način na koji Europska Unija osigurava financijska sredstva za mnoge projekte i njihov razvoj. Takvo financiranje dostupno je samo ako se ta financijska sredstva troše na

Zastava europske unije

Zastava europske unije

Kao i svaka država, organizacija, udruženje država ili unija, tako i Europska unija ima svoja obilježja u vidu zastave i himne. Zastava Europske unije sudjeluje u vizualnom identitetu Europske unije,

Kada je Hrvatska ušla u eu

Kada je Hrvatska ušla u eu

Trenutak kada je Hrvatska ušla u eu ponajviše je ovisio o uspješnosti provođenja pristupnih pregovora između Republike Hrvatske i Europske unije. Prvi odnosi između Hrvatske i EU započeli su 1992. god