Financije

Do kada se mogu mijenjati kune

Tijekom cijele 2023. godine, građani mogu bez problema zamijeniti kunu u eure. Ova je usluga dostupna u više od 1016 poštanskih ureda te u preko 800 drugih lokacija diljem cijele Hrvatske. Za pretvara

Financije

Do kada se može plaćati u kunama

Od 1. siječnja 2023 godine euro je postala službena valuta u Republici Hrvatskoj. U samom postupku uvođenja eura sudjelovali su svi - od tijela javnih vlasti kao i regulatora, banaka, poduzetnika i na

Zanimljivosti

Gdje zamijeniti kune

Tijekom cijele 2023. godine građani još mogu zamijeniti kune u eure. Gdje zamijeniti kune u eure mogu građani ih zamijeniti u preko 1016 poštanskih ureda i preko 800 drugih lokacija diljem Hrvatske. Z

Financije

Gdje promijeniti kune u eure

Od početka ove godine 2023. uveden je euro kao službena valuta u Hrvatskoj, te se u prva dva tjedna moglo obavljati plaćanje gotovinom u hrvatskim kunama i eurima. No, nakon isteka dva tjedna jedina v

Financije

Kad dolazi euro u Hrvatskoj

Ulaskom u Europsku Uniju tj. izjašnjavanjem na referendumu za ulazak u EU obvezali smo se na čitav niz pitanja vezanih za rad EU, a jedno od njih je i uvođenje Eura. Iako neke političke stranke to pok