Celijakija kod djece i odraslih uzrokuje mnoge simptome i ozbiljnija stanja i probleme, no mnogi koji imaju celijakiju ne pate od preočitih simptoma, no i dalje za njih postoji rizik od ozbiljnijeg pr