Ruptura rotatorne manžete ramena – uzrok, simptomi, liječenje

Ruptura rotatorne manžete ramena - uzrok, simptomi, liječenje

Ruptura rotatorne manžete ramena - uzroci

Jedan og glavnih dijelova ramena koji je zaslužan za njegovu redovnu funkciju je rotatorna manžeta koja predstavlja tetivno mišićnu ovojnicu koja se sastoji od četiri mišića koji se protežu od lopatice te se spajaju na nadlaktičnu kost. Ozljedom bilo koja od četiri mišića koji čine rotatornu manžetu dolazi do bitnog smanjenja funkcije ramena pa samim time i cijele ruke. Trošenjem i degeneracijom dolazi do pucanja navedenih mišića odnosno rupture pa je tako ruptura rotatorne manžete ramena česta pojava kod osoba starije životne dobi, ali se može javiti i puno ranije kod osoba koje su izložene velikim fizičkim naporima odnosno naprezanju tog dijela tijela gdje se ponajprije misli na sportaše. Ponajprije se radi o manjim rupturama koje se vremenom šire i postaju sve veće te dovode do boli kod pacijenata. Ruptura rotatorne manžete ramena najčešće je dakle uzrok starenja ili ozljede do koje može doći zbog naglih pokreta ili djelovanjem fizičke sile u vidu ozljede.

Ruptura rotatorne manžete ramena - simptomi

Ruptura rotatorne manžete ramena uzrokuje bol i nemogućnost pokreta ramena što na neki način zapravo uvelike otežava korištenje kompletne ruke. Naime, većina pacijenata žali se na bol u ramenu, a do većih problema dolazi kada je ruku potrebno podići iznad razine ramena što je zbog boli zapravo skroz onemogućeno. Pa čak i lagani dodir poput prekrivača može biti bolan. U slučaju da se radi o manjoj rupturi, dodatno naprezanje i neodlazak liječniku može dovesti do komplikacija tj. težih posljedica na način da dođe do potpunog puknuća tetive. Tada, zbog boli, svakodnevne aktivnosti postaju neizvedive. Dakle, ruptura rotatorne manžete ramena može biti djelomična i potpuna dok se kod potpunog oštećenja radi o potpunom puknuću tetive koje ne samo da onemogućuje normalno funkcioniranje ruke nego se mora odmah i operativno liječiti kako ne bi nastale trajne posljedice. Najčešće se dijagnoza obavlja ultrazvukom jer se na taj način upotpunjuje klinička slika pacijenta te se može odrediti rupturirani dio mišića i veličina same rupture.

Ruptura rotatorne manžete ramena - liječenje

Nakon ultrazvučnog pregleda kojim se utvrdi lokacija i veličina rupture može se pristupiti adekvatnom liječenju. Kao što je već navedeno, ruptura rotatorne manžete ramena može biti djelomična i potpuna pa o navedenom ovisi i samo liječenje. Za još detaljniju dijagnostiku koristi se i magnetna rezonanca. Kod manjih oštećenja stručna fizikalna terapija može dovesti do dobrih rezultata. Jačanje mišića također može pridonijeti povratku funkcije. Pacijenti starije životne dobi kod kojih nije prisutna jaka bol i ne radi se o velikoj rupturi nema potrebe za operacijom već se savjetuje mirovanje i protuupalna terapija lijekovima. Kod svih ostalih odnosno težih oblika rupture preporučuje se operacija, a pogotovo zbog činjenice da ako je došlo do potpunog oštećenja odnosno rupture na način da je pukla tetiva, operacijom se izbjegava nepovratno skraćenje tetive. Ruptura rotatorne manžete ramena primjetno djeluje na funkciju cijele ruke pa je neovisno o težini rupture odnosno stupnju boli potrebno pravovremeno pristupiti liječenju.


Tagovi: