Jedan og glavnih dijelova ramena koji je zaslužan za njegovu redovnu funkciju je rotatorna manžeta koja predstavlja tetivno mišićnu ovojnicu koja se sastoji od četiri mišića koji se protežu od lopatic