Normabel nuspojave

Normabel nuspojave

Normabel nuspojave i djelovanje

Djelovanje lijeka Normabel je učinkovito kod liječenja anksioznosti odraslih osoba, liječenju nesanica koje su povezane s anksioznošću. Također lijek Normabel se koristi u liječenjima spazma mišića, te cerebralne spastičnosti i liječenju epilepsije, a ima primjenu i kod manjih operativnih zahvata. Normabel nuspojave se mogu pojaviti kod nepravilne primjene doza lijeka ili kod predoziranja, prekoračenja dnevno dozvoljenih doza.

Kako bi se izbjegle Normabel nuspojave potrebno je koristiti najmanju dozu koja utječe na simptome i djeluje na poremećaj zbog kojeg se i korisiti ovaj lijek. Kod prestanka terapije se lijek treba ukidati postepeno kako ne bi došlo do neželjenih nuspojava, prvenstveno zbog moguće ovisnosti o lijeku koja se može stjeći tokom duljeg korištenja lijeka. Kod starijih osoba treba biti pažljiv u određivanju doza lijeka Normabel jer pripadaju osjetljivijim dobnim skupinama. Također potreban je oprez kod osoba koje imaju poremećaj rada jetre i bubrega jer bi lijek mogao utjecati na pogoršanje tih poremećaja, te dovesti do nepotrebnih komplikacija.

Normabel nuspojave i kontraindikacije s drugim lijekovima

Normabel nuspojave se mogu pojaviti u obliku kontraindikacija kao što je preosjetljivost na sastojke lijeka. Moguće su teške respiratorne insuficijencije, te sindromi apneje u snu, ali teške jetrene insuficijencije i pojave miastenia gravis. Lijek Normabel može djelovati na poremećaj ponašanja u obliku fobija ili opsesivnih stanja, te dovesti do kroničnih psihoza.

Poseban je oprez potreban u kombinaciji s drugim lijekovima kao što su antidepresivi jer se mogu pojaviti psihijatrijske reakcije poput nemira, agresivnosti, razdražljivosti, bijesa, halucinacija, psihoza, neprikladnog ponašanja, obmana, te drugih poremećaja ponašanja. Ovakve reakcije se češće javljaju kod starijih osoba i djece s obzirom da oni pripadaju osjetljivijim skupinama.

Normabel nuspojave su svakako i pojava ovisnosti o lijeku, odnosno nakon dužeg korištenja terapije pojava tolerancije na lijek, kada osoba se toliko naviknula na lijek da lijek više ne djeluje na njene simptome. S obzirom da lijek Normabel sadrži laktozu moguće su reakcije kod osoba koje imaju intoleranciju na laktozu, jednako tako i boja koja se nalazi u sastojku lijeka može izazvati alergijsku reakciju.

Normabel nuspojave blažeg i težeg oblika

Normabel nuspojave blažeg oblika su nedostatak koncentracije, sedacija, nedovoljna mišićna funkcija, što sve utječe na kognitivne sposobnosti upravljanja vozilima i strojevima, što se ne preporučuje za vrijeme trajanja djelovanja lijeka Normabel. Alkohol u kombinaciji sa lijekom Normabel treba izbjegavati jer će alkohol pojačati poremećaj zbog kojeg se uzima terapija Normabela.

Normabel nuspojave se javljaju i kao poremećaji živčanog sustava pa su mogući otežan govor, glavobolja, omaglica, tremor, a može se pojaviti i anterogradna amnezija. Kao nuspojave se mogu pojaviti povećani rizik od prijeloma i padova naročito ako osoba istovremeno uzima sedative i alkohol jer je koncentracija smanjena kao i pažnja, pa se osobe nepažnjom lakše ozljeđuju.

Kao teže nuspojave se mogu pojaviti i poremećaji probavnog sustava, konstipacija, suha usta, mučnina, te poremećaji oka u obliku zamagljenog vida ili diplopija. Kod krvožilnog sustava može doći do loše cirkulacije i hipotenzije, a nerijetko se javlja i nepravilan rad srca i poremećaji rada srca, te porast fosfataze u krvi. Uz sve to nuspojave se mogu pojaviti i kao poremećaji rada bubrega i mokraćnog sustava poput inkontinencije i retencije urina poremećaji jetre i žući, te poremećaji kože, ali i poremećaji uha.


Tagovi: