Značenje i porijeklo prezimena ŠKARIČIĆ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKARIČIĆ

Prezime Škaričić je vrlo rijetko, no ipak postoje obitelji koje ga nose u Hrvatskoj, posebno u Dalmaciji. Prezime se sastoji od dva dijela – škara i -ić.

Škara se odnosi na alat koji se koristi za sječu, a sufiks -ić je u slavenskim jezicima uobičajen i označava malog, potomka ili nastavak na ime oca. Stoga bi se prezime Škaričić moglo prevesti kao potomak sječara.

Prema jednoj teoriji, prezime Škaričić potječe od prezimena Škarica, a potonje od imena Škaro. Škaro je u srednjovjekovnoj Dalmaciji bio vrlo često ime, a prezime Škarica nastalo je kao nadimak za osobu koja je bila srodna s nekim tko se zvao Škaro.

Kasnije se nadimak pretvorio u prezime, a dodavanjem sufiksa -ić nastalo je prezime Škaričić.

Prema drugoj teoriji, prezime Škaričić potječe od prezimena Škare, koje je bilo uobičajeno u južnoj Dalmaciji. Prezime Škare nastalo je kao nadimak za osobu koja je bila vrlo vješta u rukovanju škarom.

Kasnije se nadimak pretvorio u prezime, a dodavanjem sufiksa -ić nastalo je prezime Škaričić.

Postoji i treća teorija koja kaže da prezime Škaričić potječe od talijanskog prezimena Scaričić. Prema ovoj teoriji, neki članovi obitelji Scaričić su se doselili u Dalmaciju u 16. stoljeću te su sa sobom donijeli prezime koje se vremenom prilagođavalo jeziku i kulturi ovog područja te se pretvorilo u prezime Škaričić.

U svakom slučaju, prezime Škaričić ima dugu povijest te je povezano s ljudima koji su se bavili sječom, vještinom koja je bila vrlo važna u prošlosti. Danas je prezime Škaričić vrlo rijetko te se nalazi uglavnom u Dalmaciji.