Značenje i porijeklo prezimena MARJANČIĆ

Imena i Prezimena

Značenje prezimena MARJANČIĆ: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena MARJANČIĆ: Odakle potječe?

Prezime Marjančić jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj s oko 2000 nositelja. Prezime je nastalo od muškog imena Marjan, koje je hrvatsko, a potječe od latinskog imena Martinus. Martinus se sastoji od riječi Mars, rimskog božanstva rata, te sufiksa -tinus koji označava pripadnost.

Prema tome, Marjan bi se mogao prevesti kao “onaj koji pripada Marsu”.

Prezime Marjančić je nastalo dodavanjem sufiksa -ić koji je u hrvatskom jeziku vrlo čest i označava posvojnu pripadnost ili potomstvo, stoga se Marjančić može prevesti kao “potomak Marjana”.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, najveći broj nositelja prezimena Marjančić i dalje živi u Hrvatskoj, a posebno u Dalmaciji, Slavoniji i Zagrebu.

Ipak, postoje i manje grupe ljudi s tim prezimenom koje žive u drugim zemljama, kao što su SAD, Kanada i Australija.

Prezime Marjančić može se pronaći u različitim oblicima, kao što su Marjanović, Marjanić ili Marjanec. Uz to, postoje i varijacije prezimena koje se razlikuju po dodanim sufiksima, kao što su Marjančević ili Marjanković.

Ukratko, prezime Marjančić nastalo je od muškog imena Marjan, koje je hrvatsko porijekla i znači “onaj koji pripada Marsu”, te posvojnog sufiksa -ić koji označava potomstvo ili pripadnost. Iako je najčešće u Hrvatskoj, postoje i ljudi s tim prezimenom koji žive u drugim zemljama. Varijacije prezimena također postoje.