Vjenčanje u crkvi

Vjenčanje u crkvi

Potrebni dokumenti za vjenčanje u crkvi

Prije samog vjenčanja u crkvi trebate obaviti mnogo toga, crkvene dužnosti koje su obavezan preduvjet za vaše vjenčanje u crkvi. Najprije se trebate sastati u vašoj odabranoj župi sa svećenikom kako biste pokrenuli postupak za samu ženidbu i dogovoriti se za vjenčanje u crkvi.

Ako ste odabrali župu u kojoj ni vi ni vaš budući suprug ili supruga niste kršteni, morat ćete u župu donijeti svoj krsni list iz župe u kojoj ste kršteni. To je važan dokument za župnika kojim dokazujete da ste kršteni i da time pripadate katoličkoj crkvi. Ukoliko nemate sakrament krštenja, morat ćete obrazložiti i pojasniti svećeniku zašto se želite krstiti i primiti taj sveti sakrament. No, ukoliko jedno od vas ili oboje pripadate toj župi, te ste u toj župi obavili sakrament krštenja potrebno je to samo napomenuti jer se vaši dokumenti nalaze u dokumentaciji župe.

Također, kako bi se vaše vjenčanje održalo u crkvi trebate par mjeseci prije donijeti svećeniku potvrdu o ispunjenim uvjetima za sklapanje braka kako bi se on mogao ostvariti u vjerskom obliku. Taj dokument ćete pribaviti u matičnom uredu svoje općine ili grada.

Kako izgleda vjenčanje u crkvi

Vjenčanje u crkvi započinje ulaskom u crkvu koji se može izvesti na dva načina. Prvi je da se svećenik sastane sa mladencima na ulazu u crkvu, te se na ovaj način izražava kako Crkva sa mladencima dijeli njihovu sreću. Mladenci tada ulaze za svećenikom, a mladence mogu pratiti roditelji i dva svjedoka, kumovi dok se pritom izvodi svadbena pjesma. Drugi je način da svećenik dođe na svoje mjesto na oltaru, a sa zvukom crkvenog zvona započinje svadbena pjesma, te tada mladenci stižu na svoja mjesta kako je dogovoreno, a svećenik ih pozdravlja i nastavlja obred.

Obred započinje čitanjem koje je odabrao svećenik, najčešće čitanje ima veze sa činom ženidbe, no mladenci mogu izabrati čitanja i sami, a mogu izabrati i neku osobu od svojih bližnjih koji će odraditi čitanje na taj dan, što je uistinu jako lijepa gesta. Vjenčanje u crkvi kao sam obred započinje sa svećenikovim obraćanjem mladencima kada svi ustaju.

Nakon toga svećenik ispituje mladence prije same privole, niz pitanja kojima mladenci potvrđuju svoju spremnost ulaska u brak. Slijedi izreka privole, stoga bi bilo najbolje da se mladenci na to pripreme prije kako bi sve bilo tečno. Iza izrečenih privola svećenik objavljuje prihvaćanje privola, te slijedi blagoslov i razmjena prstenja, zajednička molitva svih prisutnih u crkvi kojom će se završiti svadbena misa i na kraju potpisivanje mladenaca.

Preduvjeti za vjenčanje u crkvi

Da biste mogli ostvariti vjenčanje u crkvi, morate imati sve sakramente obavljene do Svete Potvrde. Iako Sveta Potvrda nije obavezna za obred vjenčanja u crkvi, ipak je poželjno primiti i taj sakrament prije samog vjenčanja. Za vjenčanje u crkvi mladenci trebaju proći zaručnički tečaj u župi u kojoj se planiraju vjenčati. Svakako sve vezano za to morate dogovoriti u odabranoj župi kako bi oni imali rezervirane termine tečaja za vas.

Dan uoči vjenčanja svi koji aktivno sudjeluju u vjerskom obredu vjenčanja su dužni obaviti probu u crkvi, a mladenci se taj dan trebaju ispovijediti i pričestiti. Crkveno vjenčanje ne može se održati ako je vaš jedini razlog za to jer je to lijepo, već morate imati vjerska uporišta prema kojima će crkva odobriti vaše vjenčanje i njegovo održavanje u crkvi.

Crkveno vjenčanje mogu imati samo oni koji su članovi crkve, te oba mladenca moraju biti odgovorni za sklapanje braka. Ako se slučajno predomislite i vaša će želja biti promjena župe u kojoj se želite vjenčati i to je moguće samo morate imati otpusnicu za vjenčanje od svećenika sa kojim ste već dio vjenčanja dogovarali.


Tagovi: