Prije samog vjenčanja u crkvi trebate obaviti mnogo toga, crkvene dužnosti koje su obavezan preduvjet za vaše vjenčanje u crkvi. Najprije se trebate sastati u vašoj odabranoj župi sa svećenikom kako b