Veza na daljinu

Ljubav i veze

Veza na daljinu

Veza na daljinu što je to

Veza na daljinu označava intimni odnos između partnera koji su fizički, odnosno geografski odvojeni jedno od drugog. Partneri koji prakticiraju ovakvu vezu suočavaju se s geografskom odvojenošću i nedostatkom kontakta licem u lice. Veza na daljinu posebno je zastupljena među studentskom populacijom. Između 25 do 50 % svih studentskih veza su veze na daljinu.

S obzirom da su partneri fizički odvojeni velikim prostornim udaljenostima, oni se suočavaju sa nizom izazova. Naime, suočeni su između ostalog i sa povećanim financijskim opterećenjima, koja su potrebna kako bi održali svoj odnos. Fizička udaljenost utječe i na kvalitetnu procjenu stanja odnosa u samoj vezi. Partneri se isto tako suočavaju i sa nedostatkom kvalitetnih sastanaka licem u lice. Ovakva veza se može podijeliti na dvije vrste.

Prva vrsta odnosi se na one partnere koji su već kompatibilni i koji su dugo zajedno, ali zbog životnih okolnosti, sada moraju biti fizički razdvojiti, bilo da je to privremeno ili na duže vrijeme. Druga vrsta odnosi se na parove koji su se upoznali putem interneta i još se nisu osobno upoznali.

Kako je veza na daljinu moguća

Ljubav i fizička udaljenost predstavljaju dva pojma koji ne idu dobro zajedno. Svatko od nas kad započne ljubavnu vezu s nekim ima potrebu za fizičkom bliskosti, za izmjenu dodira, poljubaca i drugih oblika fizičkih izražaja ljubavnih osjećaja. Međutim, ako se jedan od partnera mora odvojiti od drugog zbog posla ili osobnih razloga, odnos će se promijeniti, prilagoditi se novim okolnostima.

U ovakvoj situaciji se javlja velika nedoumica. Nastaviti vezu ili odbiti ovu promjenu ili prekinuti vezu. Iako veza na daljinu ima lošu reputaciju, ne završava svaka od njih loše. Postoje osobe koji smatraju da je veza na daljinu najbolji oblik ljubavne veze. Kao što je već spomenuto, postoje razlike između parova koji započinju vezu na daljinu, a da su pritom već imali fizički kontakt i onih koji se nikada nisu osobno vidjeli.

U oba slučaja društvene mreže znatno olakšavaju komunikaciju. Internetska komunikacija postaje temeljni dio odnosa. Zahvaljujući društvenim mrežama te ostalim oblicima online komunikacije ovakve veze postaju održivije.

Veza na daljinu i njezine ključne značajke

Veza na daljinu definirana je velikim brojem značajki, od kojih su neke ključne. Prva ključna značajka podrazumijeva održavanje odnosa na životu. Od presudne važnosti je faza odnosa u kojoj su se partneri odlučili na vezu na daljinu. Naime, ukoliko se par nalazi u lošijoj fazi odnosa, njihova veza na daljinu će se jako teško održati. S druge strane, par ima veće šanse da im ovakav tip veze uspije ako se nalaze u boljoj fazi odnosa.

Udaljenost je druga ključna značajka veze na daljinu. Percepcija udaljenosti uvelike ovisi posjedovanju prijevoznog sredstva. Na primjer, ako dvije osobe žive 100 kilometara udaljene, a jedna od njih posjeduje automobil, udaljenost neće biti veliki problem. Naprotiv, ako nijedno od njih ne posjeduje automobil, mogućnost međusobnog viđenja će se smanjiti.

Nadalje, percepcija udaljenosti ovisi i o mjestu stanovanja partnera. Ako oba partnera žive u centrima velikih gradova, njihovo viđanje biti će češće zbog dobre prometne povezanosti. No, ukoliko jedan od njih živi u manjem gradu ili selu, zbog lošije prometne povezanosti njihovo viđanje biti će rjeđe.

Tagovi: