Tko može raditi na ugovor o djelu

Tko može raditi na ugovor o djelu

Ugovor o djelu je pravni dokument između naručitelja i izvođača

Pojedine ugovorene poslove mogu sklapati fizičke osobe sa naručiteljem, bilo da su nezaposlene osobe, zaposlen, umirovljenici, slobodni umjetnici ili umjetnici koji su članovi nekog organiziranog kruga ili asocijacije, delegati ili sportski suci. Ugovor o djelu je pravni dokument između naručitelja i izvođača naručenog posla. I način obračuna naknade po ugovoru o djelu je podijeljen prema tome tko ga sklapa, pa tako nezaposleni, zaposleni i umirovljenici su u jednoj obračunskoj grupi, s tim da i umirovljenici plaćaju doprinose za mirovinsko i zdravstveno po ugovornom iznosu.

Ugovor o djelu se obračunava i isplaćuje u obliku honorara, s time da se za isplatu umjetnika to naziva umjetnički honorar. Sportskim sucima i delegatima se također obračunava i isplaćuje u obliku dogovorenih honorara. Od dogovorenog iznosa se prvo odbijaju troškovi po ugovoru, 10% mirovnskog osiguranja, porez, prirez, doprinos zdravstvenog osiguranja od 35% snosi poslodavac, pa ukupna zarada po ugovorenom iznosu bude osjetno umanjena, ali je isplata legalna i pravno regulirana.

Ugovor o djelu i kalkulator za izračune

Poslodavci rado dogovaraju pojedine i povremene poslove prema ugovoru o djelu, jer je to jedini pravni dokument koji te poslove čini legalnima. Pri sklapanju dogovora oko ovakvih poslova mnogi koriste mogućnost da testiraju ugovor o djelu i kalkulator za izračune svih odbitaka kako bi u startu znali koliko će od ugovorenog iznosa dobiti na ruke. Odbici nisu u svim gradovima isti, najviše se razlikuju porezi i prirezi po gradovima i županijama, ovisno o tome gdje sklapate ugovor.

Ugovor o djelu je za umirovljenike nekada bio oslobođen od davanja za mirovinsko i zdravstveno, no po novome, od 2017 godine i njima se svi odbici obračunavaju, iako je nejasno zašto, jer već jesu u mirovini i teško da će im se mirovina uvećati za dodatno uplaćeni mirovinski doprinos, a i zdravstveno osiguranje veći imaju, pa je upitno koliko je zakonito obračunavati im dodatno zdravstveno osiguranje po jednom ugovoru o djelu, osim ako se ne radi o ugovoru na duže vrijeme.

Jesu li ugovor o djelu i autorski ugovor ista vrsta ugovora

Umjetnički radovi, znanstveni radovi, intelektualne usluge i posebne umjetničke narudžbe se posebno honoriraju, jer su to posebne, originalne autorske tvorevine. Naručitelj djela ili projjekta može opisati narudžbu, ali ne može utjecati na autorsku izvedbu naručenog djela. Zato se mnogi pitaju jesu li ugovor o djelu i autorski ugovor ista vrsta ugovora, u tehničkom smislu jesu, u izvedbenom smislu i nisu, jer autorska izvedba je uvijek izvan okvira i autor ima pravo na naknadu za korištenje njegovog djela.

Ugovor o djelu definira odnos između naručitelja posla i izvođača posla, gdje će se posao obaviti, za koliko vremena i po kojoj cijeni. Kod autorskih ugovora je malo teže procijeniti vrijednost originalnih tvorevina koje nisu rađene prema predlošku ičeg viđenog i obavljeno djelo može nadmašiti očekivanja, pa se može dogoditi da je potrebno redefinirati već sklopljeni ugovor u cilju što pravednije naknade za obavljeno djelo. Ako naručitelj odbije korekciju ugovora, autor može zatražiti neovisnu procjenu i pravednu naknadu.


Tagovi: