Sami pojam, sadržaj te drugi bitni elementi ugovora o djelu uređeni su i nalaze se u člancima 590 – 619 u Zakonu o obveznim odnosima. U navedenom zakonu ugovor o djelu se definira kao ugovor kojim će