Tko može biti voditelj gradilišta

Tko može biti voditelj gradilišta

Zanimanje voditelj gradilišta

Zanimanje voditelj gradilišta može obavljati osoba koja je stručno osposobljena za vođenje gradilišta. Ukoliko je osoba položila stručni ispit prije 01.10.2005. godine neovisno o stručnoj spremi s područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva, što može biti i srednja stručna sprema ali i viši nivo obrazovanja, priznato mu je ovo zanimanje.

Kao i u svakoj struci da bi se obavljao određeni posao voditelja potrebno je određeno znanje i završene stručne škole. Voditelj gradilišta je osoba s potrebnim kvalifikacijama i položenim stručnim ispitima koja može samostalno ili u suradnji s timom voditi određeno gradilište. Posao obuhvaća planiranje aktivnosti na gradilištu i ostvarivanje planiranih aktivnosti. Praćenje rasporeda radnika, strojeva, materijala koje je potrebno da bi se gradnja odvijala prema projektnom planu.

Osoba koja ima ovo zanimanje mora poznavati i građevinastvo i arhitekturu, prostorno uređenje druge srodne djelatnosti. Ovaj posao nije nimalo lak jer se ponekad odvija u uvjetima izloženosti niskih ili visokih temperatura, učestalog hodanja, penjanja, sagibanja, te čak i ekstremnih uvjeta rada.

Voditelj gradilišta kvalifikacije i dozvole

Voditelj gradilišta kao ključna osoba na gradilištu mora imati odgovarajuću stručnu spremu završenog smjera kao građevinarstvo ili arhitektura, te je svakako potrebno određeno iskustvo. Ova pozicija nije samo upravljanje ljudima, strojevima i materijalima na gradilištu već osoba treba biti upoznata s novim tehnologijama, standardima i praksama, te pratiti najnovije trendove. No potrebno je položiti i stručni ispit kada osoba obavlja vođenje poslova građenja i prostornog uređenja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja propisalo je uvjete i pravilnik o stručnom ispitu, te tko može pristupiti polaganju ovog stručnog ispita i koje su potrebne kvalifikacije za polaganje stručnog ispita. U okviru ispita potrebno je poznavati regulativu zaštite ljudi, okoliša, kulturnih dobara, zaštitu od požara, sigurnosti na radu, zaštitu okoliša, te zaštitu od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.

Voditelj gradilišta će u okviru stručnog ispita trebati poznavati i tehničku regulativu poput temeljnih zahtjeva za gradnju, pristup građevinama, tehničke uvjete gradnje, projektiranje, uporabu i održavanje građevine, te telekomunikacijske, prometne i opskrbne mreže što je potrebno svakoj građevini.

Voditelj gradilišta i njegove odgovornosti

Biti voditelj gradilišta osim širokog znanja povezanih s graditeljstvom nije nimalo lak posao. Uvjeti u kojima se ponekad radi na gradilištu mogu biti ekstremni, te je potrebna visoka fizička izdržljivost.

Osoba mora biti i voditelj i timski igrač, fleksibilan, imati sposobnost rješavanja problema, komunikativnost, te mora biti spreman na rješavanje brojnih problema koji mogu svakodnevno nastati u procesu gradnje. Na voditelju gradilišta je da te probleme rješava, koordinira timove na gradilištu i njihov rad, između arhitekata, inžinjera i radnika koji izvode radove.

Voditelj gradilišta je taj koji treba kontrolirati kvalitetu izvršenih radova koji će odgovarati propisanim standardima za opremu, materijale i same radove. Sigurnost na gradilištu je prioritet svakom voditelju na gradilištu jer su ozljede vrlo lako moguće, te je potrebno da voditelj provjerava da se svi prdržavaju sigurnosnih uvjeta, te da se nosi zaštitna oprema i slijede postupci minimiziranja rizika. Promjene koje se događaju tokom gradnje voditelj mora biti spreman prihvatiti i prilagoditi proces rada promjenama u projektu. Digitalizacija poslovih procesa će pomoći i kod financijskog upravljanja projektom i boljom organizacijom rada.


Tagovi: