Zanimljivosti

Tko može biti voditelj gradilišta

Zanimanje voditelj gradilišta može obavljati osoba koja je stručno osposobljena za vođenje gradilišta. Ukoliko je osoba položila stručni ispit prije 01.10.2005. godine neovisno o stručnoj spremi s pod

Financije

Zakon o gradnji

Zakon o gradnji je zakon koji je izglasan u Hrvatskom Saboru koji nalaže projektiranje, građenje, korištenje i održavanje građevina te sadrži mnoge druge odredbe o tome kako bi se trebala osigurati za