Što je deontologija

Što je deontologija

Dužnost kao imperativ iznutra, a ne skup napisanih pravila stvara etički okvir u kojem je dužnost temelj moralnosti. Deontologija je znanost o dužnostima u različitim aspektima ljudskog života i njego

Zakon o zaštiti na radu

Zakon o zaštiti na radu

Prema definiciji, možemo reći kako je zakon o zaštiti na radu sustav određenih pravila, načela, kao i mjera i postupaka čijom se primjenom može ostvariti i unaprijediti sigurnost kao i zaštita zdravlj

Kad počinje isplata socijalne pomoći

Kad počinje isplata socijalne pomoći

Socijalna pomoć, odnosno naknade za obitelji s niskim primanjima, obiteljima stradalim u elementarnim nepogodama, obitelji u kojima je preminuo roditelj i još u mnogim drugim slučajevima je zakon koji

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o općem upravnom postupku uređuje svaki posao koji tijela vlasti obavljaju, odnosno definira načine i modele kako obaviti dužnosti, zadatke i riješiti probleme s kojima se neko javno tijelo bavi

Zakon o proračunu

Zakon o proračunu

Jednostavno rečeno Zakon o proračunu je zakon koji uređuje sve oko upravljanja javnim financijama, kao i koje su mogućnosti i obaveze vlade s obzirom na državni proračun. Državni proračun ili proračun

Zakon o gradnji

Zakon o gradnji

Zakon o gradnji je zakon koji je izglasan u Hrvatskom Saboru koji nalaže projektiranje, građenje, korištenje i održavanje građevina te sadrži mnoge druge odredbe o tome kako bi se trebala osigurati za

Zakon o vodama

Zakon o vodama

Zakon o vodama nam govori o pravnome statusu vode, vodnom dobru te vodnoj građi, njegovom upravljanju kakvoće i količine vode, i također zaštiti od štetnog djelovanja vode, detaljnoj melioracijskih od

Zakon o pdv-u

Zakon o pdv-u

Zakon o pdv-u se odnosi na porez na dodatnu vrijednost ili skraćeno PDV i možemo ga opisati kao jedan od oblika poreza na sami promet kojim se oporezuje promet nekog predmeta i obavljanja određene usl

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama je zakon kojim se reguliraju odnosi, sigurnost i ponašanje svih sudionika u prometu na cestama svih vrsta. Također ovim zakonom se utvrđuju uvjeti koje ceste mora

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima se sastoji od dva vidljiva dijela, općeg i posebnog i u sebi sadrži 9 glava i ima ukupno 1165 članaka. Opći dio je orijentiran na osnove samih obveznih osnova i kao takav je

Zakon o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku

Zasigurno ste se do sada susreli s terminom parnički postupak ili još bolje poznate ljudima naziv parnica. No, iako većina ljudi je čula za ovu riječi, nisu svi upoznati s time što točno znači ova rij

Zakon o radu

Zakon o radu

Zakon o radu je zakon koji svaka država donosi kako bi se regulirali odnosi između radnika, posloprimca i tvrtke, poslodavca koji zapošljava radnika da radi određene poslove u toj tvrtki. Radnik je fi

Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

Pravna pomoć omogućena svima jedan je od temelja demokratskog ustroja države. I Republika Hrvatska voli se isticati kao demokratska zemlja stoga i ovdje ljudima osiguravamo besplatnu pomoć kad su u pi