Tko donosi zakone u rh

Tko donosi zakone u rh

Tko donosi zakone u RH i što su zakoni?

Zakoni se opisuju kao normativni aktovi određene države koji se određuju po zakonodavnom organu, najčešće skupštini. Zakoni su nakon Ustava najviši te najvažniji pravni aktovi i svi drugi aktovi moraju se uskladiti prema Zakonu. Danas razlikujemo tri osnovna zakona: Kazneni - Određuje kažnjavanje onih koji su prekršili postavljen Zakon. Građanski - Bavit će se slučajevima koji s povezani s ugrožavanjem nečijih prava. U primjeru, ako je osoba prekršila potpisani ugovor mora snositi odgovornost. Međunarodno javno pravi - Odnosi se na reguliranje međusobnih odnosa između država.

Međunarodna prava su dijelom određena prema sporazumima, konvencijama kao i deklaracijama. Potrebno je navesti i sljedeće zakone: Obiteljski - Regulirat će odnose koji nastaju između bračnih parova, roditelja kao i djece. Odnosi se na obitelj. Vjerski - Regulirat će odnose pojedinaca s njihovim obiteljima, susjedima, državom. U pojedinim državama svijeta vjerski zakon će temeljiti državni zakon. Tko donosi zakone u RH? U Hrvatskoj, kao i drugim zemljama svijeta zakon će donositi sabor države. Na pitanje tko donosi zakone u RH odgovor je Sabor Republike Hrvatske.

Tko donosi zakone u RH i koje su ovlasti sabora?

Hrvatski sabor se opisuje kao predstavničko tijelo građana kao i nositelj svih zakonodavnih vlasti u Republici Hrvatskoj. Na temelju samih prava kao i ovlaštenja koja su utvrđena Ustavom, Hrvatski sabor će imati sljedeće ovlasti: Odlučivat će o donošenju kao i promjeni samog ustava. Ovo znači da će Sabor donositi zakone i predlagati njihovu nadopunu ili njihovo ukidanje. Donositi državni proračun koji će se trošiti prema potrebi. Odlučivati o ratu i miru na prostorima Republike Hrvatske. Donositi akte koji će izražavati samu politiku Hrvatskog sabora.

Donositi stretegiju koja se odnosi na nacionalnu sigurnost Hrvatske i Strategiju obrane za Republiku Hrvatsku. Tko donosi zakone u RH? Hrvatski sabor, koji će osim navedenog baviti i sljedećim stavkama: Odlučivanje o promjeni granica Republike Hrvatske, raspisivanje referenduma, obavljanje izbora/imenovanja/razrješenja prema Ustavu i zakonu, nadzor rada Vlade Republike hrvatske kao i drugih nositelja svih javnih dužnosti koje odgovaraju Hrvatskom saboru prema Ustavu i zakonu, donosi amnestiju za počinjena kaznena djela, obavlja razne poslove koji su utvrđeni prema Ustavu. Tko donosi Zakone u RH? Sabor.

Tko donosi zakone u RH i kako izgleda odnos Sabora i Predsjednika Republike?

Odgovor na pitanje tko donosi zakone u RH je Hrvatski sabor koji se predstavlja kao zakonodavna vlast u Republici Hrvatskoj. Na temelju samih ustavnih odredbi, Predsjednik Republike će raspisati izbore za zastupnike u saboru. Sazvat će prvu konstituirajuću sjednicu gdje će se provjeravati mandat za sastavljanje nove Vlade. Predsjednik Republike će na prijedlog Vlade i uz sami supotpis predsjednika Vlade poduzeti potrebne korake za formiranje ili raspuštanje.

Kakvi su odnosi između Sabora i Vlade? Vlada RH bit će odgovorna Saboru za svoji rad kao i odluke. Na zahtjev samog Sabora, Vlada je dužna izvvijestiti o svome radu, politici, izražavanju zakona. Vlada može predlagati nove zakone ili promjene kao i druge akte Hrvatskom saboru, može predložiti državni proračun kao i završni račun, provoditi zakone. Tko donosi zakone u RH? Iako je Sabor Republike Hrvatske najodgovornije državno tijelo ili organ, on jedino može u potpunosti funkcionirati sa Predsjednikom Republike, kao i sa Vladom Republike Hrvatske.


Tagovi: