Kada kažemo upala bubrega, misli se na više stanja koja su povezana uz bolesti samog bubrega. Upala nastaje kao imunološka reakcija našeg organizma na prisutnost nekih stranih tva