Koliko se čeka isplata prve mirovine

Koliko se čeka isplata prve mirovine

Republika Hrvatska kao socijalna država, svim svojim stanovnicima koji imaju određeni broj godina radnog staža osigurava mirovinu. Mirovina je mjesečni primitak čiji iznos ovisi u visini plaće, tj. o

Kada mogu u mirovinu

Kada mogu u mirovinu

Što nam se radni vijek bliži kraju to nam sve češće pitanje kada mogu u mirovinu dolazi na pamet. U Hrvatskoj je trenutno na snazi zakon o mirovini koji diferencira muškarce i žene. Iz tog zakona proi