Što je paranoja

Što je paranoja

Paranoja je psihički poremećaj karakteriziran neopravdanim i često preuveličanim strahom od proganjanja, zavjere i/ili opasnosti, često uzrokujući sumnjičavost i nepovjerenje u druge ljude i okolinu.

Psihoza – simptomi i liječenje

Psihoza – simptomi i liječenje

Psihoza spada u kategoriju teških psihičkih poremećaja koji kod zahvaćenih pacijenata uzrokuje ozbiljno oštećenje i socijalne i emocionalne funkcije. Ovaj psihički poremećaj stvara probleme po pitanju

Što je hipohondrija i koji su simptomi

Što je hipohondrija i koji su simptomi

Hipohondrija je psihički poremećaj koj predstavlja zdravstvenu anksioznost, odnosno konstantnu brigu o svom zdravlju gdje i od najmanjeg simptoma se rađa briga da iza tog malog simptoma postoji neka o