Ibuprofen je lijek koji djeluje kao analgetik za smanjivanje i uklanjanje bolova, te kao nesteroidni antireumatik djelujući protuupalno. Lijek sadrži u sebi laktozu pa se stoga ne preporučuje osobama