Kako izračunati postotak

Kako izračunati postotak

Kako izračunati postotak uči se na satovima matematike. Matematika je jedan od najtežih, ako ne i najteži predmet u školskom obrazovanju, a poseban problem je što se samo mali dio naučenog gradiva kor

Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje

Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje

Ozljede i povrede na poslu danas su regulirane zakonom koji štiti radnika u takvim okolnostima. U poslovima gdje su ozljede češće, takva odredba je vrlo bitna i o njoj mogu ovisiti brojni radnici koji