Kako izbjeći plaćanje poreza na kuće za odmor

Kako izbjeći plaćanje poreza na kuće za odmor

Prirodno je i logično da svatko od nas pokuša kupiti određenu stvar po što povoljnijoj cijeni. Nažalost, kod svake kupnje država se na neki način ugradi u cijenu kroz porez i time dodatno uveća ionako

Kako izbjeći porez na nekretnine

Kako izbjeći porez na nekretnine

Mnogo je stvari i obaveza u životu koje tražimo načina kako ih izbjeći. Međutim, plaćanje poreza svakako ne spada u kategoriju stvari i obveza koje možemo izbjeći. Ipak, postoje načini kako izbjeći po

Koliki je porez na nekretnine

Koliki je porez na nekretnine

Porez na nekretnine godišnja je naknada za javni sektor koju vlasnici nekretnina moraju platiti. Koliki je porez na nekretnine je iznos koji zbog opterećenja varira, a konačni iznos određuju općine lo