Naši otkucaji srca su najpouzdaniji znak da li se iscrpljujemo previše ili ne. Kako bi znali da li naš organizam pravilno funkcionira, potrebno je usporediti naše brojeve otkucaja kada mirujemo i kada